НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Пелети

ПЕЛЕТИ КЛАС А1

Брикети

ЕКОБРИКЕТИ

Пелетна Борса е оторизиран дистрибутор на едни от най-големите компании-производители в България на пелети и екобрикети.

Пелетите които предлагаме са с високо качество клас А1 от 100% иглолистна дървесина, без слепващи агенти и химикали, висока калоричност 5kWh/kg., под 1% съдържание на пепел и остатъчна влага 8%.

Екобрикетите предлагани от нас са произведени от слънчогледова люспа, технологичен отпадък при производството на олио, чрез пресоване при високо налягане и температура без допълнителни слепващи вещества с помощта на естествено съдържащия се в слънчогледовата люспа лигнин, който при температура над 100° C  се разтопява и спомага за спойката.

 

Предимства на пелетите и екобрикетите като гориво за отопление

Удобство

Отоплението на пелети в по-голямата си част е напълно автоматизиран процес. Физическите грижи за котела са сведени до минимум и най-често се изразяват в зареждане на хранилището и чистене на отпадъчния материал веднъж седмично. Екобрикетите от своя страна изискват повече усилия, но за разлика от други твърди горива, са произведени в компактни форми и прилежно опаковани, а след изгаряне оставят значително по-малко пепел.

Икономия

За разлика от конвенционалните твърди горива за отопление като дърва и въглища, плетите и екобрикетите са с изключително висока топлинна стойност.

Един тон брикети от слънчогледова люспа или пелети от иглолистна дървесина по калоричност се равняват на 1,90 тона дърва за огрев, 1,4 тона кафяви въглища, 2,5 тона брикети от въглищен прах или 500л горивна нафта.

Екология

Тъй като се произвеждат от отпадъчна биомаса, пелетите и екобрикетите се смятат за възобновяем източник на енергия.  При изгаряне отделят изключително малко въглероден диоксид за разлика от други твърди горива, което води до по-малко вредни емисии. С приемането на закона за изменение на климата европейските регулаторни органи, всяка година ще ограничават възможностите за използване на конвенционалните твърди горива.