Екобрикети и дървесни пелети - предимства на биогоривата

Биогоривата са източник на енергия на бъдещето, а освен това са изключително подходящи за съвременните отоплителни средства. Изработени от преработена дървесина, или други биомаси, те са отличен източник на топлина, особено в студените зимни месеци.

Предимството да използвате биогорива като дървесни пелети, или екобрикети, са многобройни. Ниски въглеродни емисии, между 90 и 95% коефициент на полезно действие, безопасността за околната среда.

Всичко това само доказва колко по-подходящи за употреба са дървесните пелети и другите биогорива. Когато става дума за предимства и полезност, пелетите определено водят, спрямо другите.

Екобрикети или дървесни пелети

Екобрикетите като цяло са изградени от биомаса, селскостопански отпадъци, нефт, въглища и други. Най-често се ползват като отоплително средство в производството, но и в домакинството.

Преимуществото им, че са изработени от възобновяеми източници, най-често биоотпадъци, което ги прави отличен избор, ако искате да спестите разходи за други горива.

Екобрикетите се изработват от слама, люспи от слънчоглед, царевични кочани и дори слънчогледови стебла. Технологията на производство включва пресоване при високо налягане, без допълнителни съединителни вещества или лепила. Екобрикетите са екологично чисти, а отпадъкът им може да се използва за тор след изгаряне. За разлика от пепелта на въглищата.

Калоричността на горене на екобрикетите е по-ниска, но не се отличава съществено от тази на дървените пелети. Последните се характеризират с редица преимущества, сред които и ниското ниво на влага–едва 5–10 %.

Освен това те са лесни за пренасяне и съхранение, отделят много по-малко боклук от дървата и въглищата.

Предимства на дървените пелети

В сравнение с екобрикетите и въглищата, те пушат по-малко, не отделят неприятни миризми при изгаряне и най-вече–можете да ги използвате за тор, след изгаряне. Освен това, благодарение на модерните котли за пелети, няма да имате никакъв проблем с рисковете от пожар.

Пелетите могат да се подават автоматизирано към камината, което ви спестява доста прах и мръсотия. Целият процес е контролиран автоматично, което гарантира, че няма опасност да се предизвика и неконтролируемо запалване.

Друго предимство на камината с пелети е, че можете да я управлявате дори онлайн — през телефона или компютъра си. А това е едно забележително удобство през почивните дни.

За разлика от дърветата, които миришат доста силно и може да имат и повече от 65 % влага, екобрикетите и дървените пелети не съдържат влага. Пелетите могат да излъчват миризма на естествено дърво, но съвсем слабо. Що се отнася до екобрикетите, някои видове биомаса излъчват силна миризма, но те не са широко разпространени на пазара.

Друго предимство на дървените брикети и екобрикетите, е, че могат да горят и в конвенционална камина. Без значение, дали котелът ви е бил на газ или течно гориво, той може да се трансформира за пелети, така че да ви спести времето и разходите за захранване.

Ниски разходи за захранване

Освен безопасни, дървените пелети са и подходящи за използване, защото са висококалорийни и много икономични. Ако ви се налага да плащате по 200 лв на месец за дърва за отопление, за зимния сезон, с тях разходът ви ще бъде до 40% по-малък. А благодарение на факта, че идват и с напълно автоматизиран котел и камина, са отличен избор за зимния сезон.